Uncategorized

Ang Sikreto sa Pag-aaral ng Ingles

Pinterest LinkedIn Tumblr

Sang-ayon ang mga pinaka-eksperto sa lengguahe na ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral ng Ingles ay sa pamamagitan ng “immersion.” Sa “immersion,” ikaw ay natututo sa paggawa ng iba’- ibang aktibidad: pakikipag-usap, panonood ng TV at pelikula, pakikinig ng mga tugtugin, at pagbasa ng mga kuwento—lahat sa Ingles.


Sa “immersion,” hindi mo kailangang magbayad para sa mga mahal na tagapagturo o pumunta sa klase para sa Ingles. Sa halip, kailangan mong gamitin ang Ingles sa mga araw-araw na sitwasyon, tulad ng pakikpag-usap o sa pagkanta ng mga awitin.


Tiyak na dinisenyo ang Revolution English para tulungan ang mga matatandang gustong matuto kung paano gamitin ang mga pinaka-epektibong estratehiya ng ‘immersion’ para matutunan ang Ingles—at lahat ay walang bayad.

Paano Ginagamit Ang Revolution English

Sa pamamagitan ng “Facebook Messenger,” magpapadala kami ng mga pinaka-epektibong estratehiya sa pag-aaral ng Ingles. Magpapadala din kami ng mga masasayang video, pagsusulit, at iba pa para mapadali ang iyong pag-aaral.

Makakatanggap ka ng mga mensahe sa amin araw-araw para makatulong sa iyong pag-eensayo. Ang mga mensaheng ito ay nasa wikang Ingles, para mas marami ka pang mga salita at pariralang matututunan. Katulad ng pag-aral ng isang laro, kung mas madalas ka mag-ensayo, mas gagaling ka. Sa madaling panahon, makikipag-usap ka halos kanino man sa Ingles.

Mag-umpisa tayo!

Kailangan mong malaman ang sampung salita na ito. Pindutin ang asul na parihaba para makita ang salin. Huwag kalimutan na basahin ang mga salitang Ingles nang malakas. Pag natapos mo ang sampung salita, tumuloy sa susunod na antas para matuto ng dagdag na sampu.

   Next

Next